قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا  27766 (بیست وهفت هزار  وهفتصد و شصت و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا  28045 (بیست و هشت هزار و چهل و پنج  تومان) اعلام شد.

 
 

 

قیمت خرید یورو امروز  28652 (بیست و هشت هزار وششصد و پنجاه و دو تومان) و قیمت فروش یورو 28940 (بیست و هشت هزار و نهصد و چهل تومان) است.

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه