نرخ سکه امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

نرخ سکه امامی

 

سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان به ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید

نرخ نیم سکه

 

نیم سکه، امروز به ۸,۱۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان مبادله شد

نرخ ربع سکه 

 

 ربع سکه امروز - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ آگوست ۲۰۲۲ - به ۵,۱۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید

نرخ سکه گرمی

 

هر سکه گرمی، امروز به ۳,۰۳۵,۰۰۰ (سه میلیون و سی و پنج هزار) تومان  مبادله شد

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه