قیمت دلار و یورو در صرافی ملی پنجشنبه 2 تیر 1401

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 27417 (بیست وهفت هزار و چهارصد و هفده تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 27692 (بیست و هفت هزار وششصد و نود و دو  تومان) اعلام شد.

 
 

 

قیمت خرید یورو امروز  28381 (بیست و هشت هزار و سیصد و هشتاد و یک  تومان) و قیمت فروش یورو 28666 (بیست و هشت هزار وششصد وشصت و شش   تومان) است.

 

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه