نرخ سکه امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

قیمت سکه امامی 

 

قیمت سکه امامی ، امروز - پنجشنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۴ درصدی به ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان رسید

قیمت نیم سکه 

 

امروز نیم سکه  با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۸,۵۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید

قیمت ربع سکه 

 

قیمت ربع سکه امروز - پنجشنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۵,۴۸۶,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار) تومان رسید

قیمت سکه گرمی

 

هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان به ۳,۰۹۸,۰۰۰ (سه میلیون و نود و هشت هزار) تومان رسید

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه