دلار و یورو در صرافی ملی چقدر قیمت خورد؟ (۱۰ آذر)

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵۹۳۸(بیست و پنج هزار و نهصد و سی و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶۴۶۲ (بیست و شش هزار وچهارصد و شصت و دو تومان) اعلام شد

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۰۱۴۴ (سی هزار وصد و چهل و چهار تومان) و قیمت فروش یورو ۳۰۷۵۳ (سی هزار و هفتصد و پنجاه و سه تومان) است

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه