نگاهی به بازار سکه وطلا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

 سکه امام 86

 

اغاز : ۱۲/۵۰۰/۰۰۰

سقف : ۱۲/۵۳۰/۰۰۰

کف : ۱۲/۴۱۰/۰۰۰

تسویه : ۱۲/۴۹۰/۰۰۰

اکنون : ۱۲/۴۴۵/۰۰۰

نوسان  : ۱۲۰/۰۰۰ تومان

 

طلا اب شده

 

اغاز : ۵/۴۵۰/۰۰۰

سقف : ۵/۴۶۱/۰۰۰

کف : ۵/۴۰۱/۰۰۰

اکنون : ۵/۴۰۷/۰۰۰

نوسان : مثقالی ۶۰/۰۰۰ تومان

هر گرم طلای خام ۱۸ عیار : ۱/۲۴۸/۰۰۰ تومان

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه