آخرین قیمت انواع سکه (۹۹/۱۱/۲۹)

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱،۸۰۰،۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶،۶۰۰،۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۱.۱۶ درصدی، از ۴،۳۵۰،۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان به ۴،۳۰۰،۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۲،۴۵۰،۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه